PERUSSUOMALAISTEN KÄDENJÄLKI


Perussuomalaiset pitävät pienituloisten puolta, turvallisuuteen panostetaan:


 • Omaishoitajien vapaapäivät turvataan
 • Perhehoitajien palkkioita nostetaan
 • Takuueläkettä nostetaan
 • Toimeentulotuen indeksisidonnaisuus säilyy ja se siirretään KELA:n maksettavaksi
 • Yle- vero poistetaan 300.000 pienituloiselta
 • YLE:lle myönnetään vähemmän rahaa
 • Autovero laskee
 • Puolustusmäärärahoja korotetaan
 • Poliisien määrärahoja korotetaan
 • Vankilaverkko säilytetään
 • 8 merkittävää maakuntien liikennehanketta toteutetaan
 • Työttömyysetuuksien käyttöä laajennetaan - entistä useampi voi saada tukea
 • Paikallinen sopiminen etenee
 • Sote-uudistus etenee - peruspalvelut turvataan
 • Kilpailukykysopimus etenee


 


Perussuomalaiset pitävät huolta oikeudenmukaisuudesta:


 • Puoluetukia leikataan kahdesti
 • Ministerien, avustajien ja valtiosihteerien määrää vähennettiin
 • Ministerien palkkoja leikataan 7 prosenttia
 • Perussuomalaiset esti ylimääräisen puoluetuen maakuntavaaleja varten
 • Päästökauppatulojen ja kehitysavun välinen kytky lopetetaan
 • Kehitysapua leikataan rajusti
 • Tuulivoimatukia leikataan
 • Demareiden ja vihreiden kolminkertaistama kaivosten sähkövero laskettiin muun teollisuuden tasolle.
 • Suurimpiin tuloihin kohdistuvaa solidaarisuusveroa kiristetään
 • Pääomaveroa korotetaan
 • Ökyveneet ja vesiskootterit laitetaan verolle
 • EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee lukukausimaksut
 • EU-jäsenmaksu pienenee 150 miljoonaa euroa vuodessa
 • Aggressiiviseen verosuunnitteluun puututaan - valtionyhtiöt näyttävät esimerkkiä
 • Valtionyhtiöiden johtajien palkkioita, bonuksia ja erokorvauksia karsitaan rajusti
 • Veropakolaisuus pistetään kuriin - Portugalin kanssa verosopimus
 • Suomen vastuut eurokriisissä eivät kasva. Suomesta ei lähde kriisimaille uutta rahaa, eikä velkoja leikata.


 


Perussuomalaiset ovat mukana purkamassa turhaa sääntelyä ja korjaamassa historian virheellisyyksiä:


 • Paskalaki korjattiin
 • Kuntien työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitostilanteissa lopetetaan
 • Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan
 • Kauppojen aukioloajat vapautettiin
 • Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallittiin
 • Seteliselkärankaispykälä poistettiin
 • Alkoholilain sääntely kevenee - turha byrokratia pois, vahvat oluet ja lonkerot kauppoihin, lisää vientimahdollisuuksia


 


Suomen maahanmuuttopolitiikka on nyt kireämpää kuin koskaan


 • Oleskelulupaa ei enää myönnetä humanitaarisen suojelun perusteella

 • Perheenyhdistämisten kriteerejä tiukennetaan, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista

 • Turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan - valitusaika lyhenee

 • Lähtömaiden turvallisuusarvioita tarkastetaan

 • Vapaaehtoisia palautuksia toteutetaan tehokkaasti - jo tuhannet turvapaikanhakijat palaavat vapaaehtoisesti kotimaahansa

 • Kaikki oleskeluluvat myönnetään määräaikaisiksi


 • Myönnettävien sosiaaliturvatukien tasoja pienennetään
 • Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuu vapaaehtoisuuteen
 • Tiedotetaan aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista sekä realistisesta nykytilanteesta
 • Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU:ssa säilytetään vapaaehtoisena
 • Hallituksella 80 kohtainen maahanmuuton toimenpideohjelma, joka toteutetaan
 • PS maahanmuuttopolitiikasta on tullut Suomen maahanmuuttopolitiikka


 


Perussuomalaiset vaikuttavat hallituksessa joka päivä ja merkitystä on myös niillä asioilla, joita jätetään tekemättä ja jotka säilytetään ennallaan kun uusista päätöksistä neuvotellaan:


 • Hallintarekisteriä ei tule
 • Aktiivisen katumisen lakia ei tule
 • Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä
 • Kotihoidontukea ei leikata
 • Ansiosidonnaisen taso säilyy
 • Eläkeläisten asumistukea ei leikata
 • Arvonlisäveroa ei koroteta
 • Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta säilyy